Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto

Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto (KSYL) on karjalaisten sukuseurojen piiriorganisaatio Karjalan Liitossa. KSYL kuuluu tärkeänä osana Karjalan Liiton toimintaan. Osallistumme sukututkijoiden verkostoihin, jaamme informaatiota sukututkimukseen ja sukuseuratoimintaan liittyvistä asioista Karjalan Liiton kautta. Järjestämme tilaisuuksia, joiden aihepiirinä ovat karjalaisiin sukuihin kohdistuva sukututkimus sekä kotiseutu- ja perinnetyö.

Karjalan Liitossa on 17 piiriä, joihin kuuluu 14 karjalaisseurojen piiriä, Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto, Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto sekä Pääkaupungin Karjalaisyhteisöt Pääsky. Sukuseurat kuuluvat Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liittoon. Karjalan Liitossa ja KSYLissä on jäseninä yli 50 karjalaista sukuyhteisöä.  Kaikkiaan Karjalan Liitossa on noin 360 jäsenyhteisöä. Lue lisää verkkosivuiltamme!